STICKY

ДОБРО-ДЕТЕ-лите на Тантум Верде®

Ние сме това, което оставяме след себе си. Всяко наше действие остава следа и колкото повече добрина сме вложили, толкова по-дълбока е тя. Нашите добродетели са тези, които предначертават пътя, по който да вървим. Всеки има право да погледне навътре в сърцето си и да реши коя е неговата добродетел. За нас тя е свързана с даряването на добро на тези, които имат най-много нужда от него – децата! Дори нестандартната игра на думи ДОБРО-ДЕТЕ-л също съдържа в себе си думите, които могат да ни хванат за ръка и да ни отведат до едно по-красиво бъдеще с повече усмивки.

В кампанията на Тантум Верде даряваме по 0,30лв. от стойността на всяка опаковка от продукта, закупена в аптеките, които са съпричастни към каузата, за SOS Детски селища България. На децата, лишени от родителска грижа, организацията осигурява семейство и здравословна среда  в SOS селище Трявна, SOS приемни семейства в София и Перник, SOS младежки домове в София и Велико Търново. Младежите над 18г. могат да разчитат на SOS програмата “Начало на самостоятелен живот” в първите си стъпки извън SOS грижа за покриване на разходи по образование, намиране на работа, място за живеене и възможности за реализация. SOS Центровете за обществена подкрепа в София, Перник, В.Търново, Габрово  работят за превенция на разделяне на деца от техните родители, като осигурявт социална, псохологичестка и финансова подкрепа на семейства в риск.

Благодарим на ДОБРО-ДЕТЕ-лите, които закупувайки си продукт на Тантум Верде в аптеките, съпричастни към каузата, заявиха желанието си да впишат своите имена в книгата на Добродетелите. Благодарим ви!

Име Фамилия
Цветанка Николова
Красимира Генева
Анастасия Пенчева
Петър Петров
Мая Бонева
Регина Христова
Ивелина Димитрова
Магдалена Енчева
Христо Трайков
Радостина Петкова
Пепо Цанков
Татяна Малчева
Виолета Петкова
Преслава Цанкова
Даниела Недялкова
Наталия Колева
Драгомир Караиванов
Цветелина Пенева
Пенко Ковачев
Калина Нешкова
Наталия Богданова
Людмил Георгиев
Огнян Присадалиев
Стела Чолакова
Красимира Стоянова
Марина Шишенкова
Неделина Богданова
Латинка Банева
Георги Хинков
Светлин Расталинев
Лора Порарачева
Дарина Павлова
Ваньо Георгиев
Севделин Петков
Мария Павлова
Каролина Цочева
Ана Кисьова
Рени Гонкова
Тонка Стоевска
Петър Банев
Стела Иванова
Дияна Василковска
Мариана Кирилова
Дора Петкова
Миглена Шибилова
Светла Крачунова
Моника Станиславова
Мария Вълкова
Веселин Иванов
Венета Иванова
Павел Добрев
Георги Игнатов
Цветелина Велева
Милена Зарева
Райна Иванова
Радина Близнакова
Милка Петкова
Божидар Борисов
Виолета Костадинова
Иван Златаров
Надя Павлова
Виолета Тодорова
Нели Маринова
Димена Димова
Нихал Хашим
Зоя Аврамова
Росина Русева
Катя Савова
Силвия Ганева
Невин Шабанова
Десислава Иванова
Лидия Каменова
Милена Михайлова
Теодора Генчева
Нели Стойнова
Калина Славова
Виолета Крекманова
Иван Тодоров
Борис Иванов
Калоян Мирчев
Венета Иванова
Светослав Димитров
Павел Пенчев
Таня Ламбова
Антония Мишева
Иванка Иванова
Ива Тодорова
Енчо Илиев
Александър Овчаров
Тошко Тодоров
Янка Минкова
Петър Христов
Галя Стефанова
Сълзица Косева
Николай Владимиров
Райна Иванова
Радина Близнакова
Милка Петкова
Виолета Костадинова
Иван Златаров
Надя Павлова
Росита Атанасова
Наташа Николова
Маргарита Кърначова
Василена Григорова
Иванка Василева
Добрина Бакърджиева
Милена Иванова
Мариела Христова
Иван Митев
Мария Иванова
Иван Иванов
Цветана Тонковска
Иван Иванов
Стоян Тодоров
Яна Петрова